Verzorgd wonen in Nederland

In vergelijk met andere Europese landen hebben wij in Nederland relatief weinig 50-plussers met gezondheidsproblemen. Gemiddeld kampt bijna de helft van de Europese 50-plussers met een motorische beperking. De Nederlandse leeftijdgenoten staan daar tegenover met 38%. Dit is ook terug te zien in de uitgaven aan zorg in huis per inwoner. De uitgaven liggen lager dan in Denemarken, Zweden, Oostenrijk en België. De Nederlandse uitgaven aan zorg per persoon is te vergelijken met Duitsland, terwijl daar de vergrijzing het verst is gevorderd van alle Europese landen.

In vergelijk met andere Europese landen hebben wij in Nederland relatief weinig 50-plussers met gezondheidsproblemen. Gemiddeld kampt bijna de helft van de Europese 50-plussers met een motorische beperking. De Nederlandse leeftijdgenoten staan daar tegenover met 38%. Dit is ook terug te zien in de uitgaven aan zorg in huis per inwoner. De uitgaven liggen lager dan in Denemarken, Zweden, Oostenrijk en België. De Nederlandse uitgaven aan zorg per persoon is te vergelijken met Duitsland, terwijl daar de vergrijzing het verst is gevorderd van alle Europese landen.

20% van de zelfstandig wonende 55+-ers ontvangt zorg

In Nederland beschikken we over een sterk familienetwerk, maar ook het familienetwerk begint (in de nabije toekomst) te vergrijzen. Het aantal Nederlanders van 55+ die nog zelfstandig wonen, maar dat wel zorg ontvangt is één op de vijf. Dit is vergelijkbaar met het Europese gemiddelde. Echter door de verdere vergrijzing  zal het aantal zelfstandig wonende ouderen die zorg ontvangen snel toenemen.

Wonen plus Zorg

Het platform Wonen + Zorg biedt een overzicht aan van zorgwoningen in Friesland, Groningen en Drenthe. Hier wordt fijn wonen en alle benodigde zorg van de beste kwaliteit samengebracht.

» Meer informatie over Wonen plus Zorg

» Bekijk het aanbod zorgwoningen